Z/Myślność
Terapia egzystencjalna

Nasz stary sposób myślenia - że problemów należy się pozbyć tak szybko, jak to możliwe - pomija najważniejszą rzecz: że problemy są normalnym aspektem życia i są podstawą ludzkiej kreatywności. Jest to prawdą niezależnie od tego, czy ktoś konstruuje rzeczy, czy rekonstruuje samego siebie. Problemy są zewnętrznymi oznakami niewykorzystanych wewnętrznych możliwości.
Rolo May

Oferta

Oferuję terapię egzystencjalną. Pomagam osobom, parom i konstelacjom w zrozumieniu ich sytuacji życiowej. Nie dostarczam wskazówek ani gotowych recept. Towarzyszę swoim klientom w poszukiwaniu najlepszych, dostosowanych do ich potrzeb i wartości rozwiązań. Wierzę, że dobre życie można wieść na różne sposoby.Mam doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi, parami oraz większymi konstelacjami (związki konsensualnie niemonogamiczne). Pomagam w integracji doświadczeń psychodelicznych. Pracuję także w obszarze pomocy seksuologicznej.

O mnie

Weronika Chańska, doktor nauk humanistycznych, absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Członkini Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
Autorka książek "Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej" (2008) oraz "(Nie)poradność systemowa. Praktyka poradnictwa genetycznego towarzyszącego diagnostyce prenatalnej" (2022).
Nominowana w plebiscycie „Gazety Wyborczej” na Polkę 2009 (w kategorii: Nauka).

Kontakt

[email protected]